الحاق شناورهای حیدر به نیروی انتظامی-عکس انواع میوه - عکس انواع میوه

الحاق شناورهای حیدر به نیروی انتظامی-عکس انواع میوه


گروه عکس الف،   3980417146

مراسم الحاق شناورهای کلاس حیدر به یگان شناور مرزبانی نیروی انتظامی توسط وزارت دفاع، صبح دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد./عکس از فارس

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار