خودروهای ۵۰ تا ۷۰میلیونی بازار تهران/ جدول-عکس انواع میوه - عکس انواع میوه

خودروهای ۵۰ تا ۷۰میلیونی بازار تهران/ جدول-عکس انواع میوه

 آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی تیر ماه ۹۸ است که بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار