صف مدیران متهم در پرونده بانک سرمایه در حین ورود به دادگاه-عکس انواع میوه - عکس انواع میوه

صف مدیران متهم در پرونده بانک سرمایه در حین ورود به دادگاه-عکس انواع میوه


گروه عکس الف،   3980411033

پرونده بانک سرمایه یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی است که بنابر اعلام نماینده دادستان تهران ۴۰۰متهم دارد و ۱۴هزار میلیارد تومان در آن حیف و میل شده است؛ از چندی پیش محاکمه مدیران و اعضای هیئت مدیره ادوار این بانک آغاز شده است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار