عملکرد تعاونی‌ها افت کرد- اخبار اقتصادی - اخبار تسنیم-عکس انواع میوه - عکس انواع میوه

عملکرد تعاونی‌ها افت کرد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم-عکس انواع میوه

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در خرداد ماه 98 تعداد 217 شرکت تعاونی و 4 اتحادیه در این ماه تشکیل و ثبت شده اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره برداری و یا در دست اجرا می باشند. تعداد کل اعضا تعاونی های مذکور 5543نفر و تعداد شاغل 3118 نفر و سرمایه اولیه حدود 43 میلیارد ریال می باشد. متوسط تعدد اعضا و شاعل مربوط به این تعاونی ها به ترتیب 26 و 14 نفر می باشد.

 بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های فارس 42 تعاونی و خراسان رضوی 25 تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت های «صنعت» و« کشاورزی» به ترتیب با 67 و 62 واحد می باشند. تعاونی های دارای فعالیت« ساختمان» و « عمده فروشی و خرده فروشی» به ترتیب 1529 و 1469 نفر دارای بیشترین اعضا می باشد.  همچننین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی های دارای فعالیت کشاورزی و صنعت به ترتیب با 950 و 866 نفر می باشد.

* مقایسه عملکرد ماه خرداد 98 نسبت به اردیبهشت 98

 تعداد تعاونی های ثبت شده در خرداد ماه سال جاری 217 در مقایسه با ماه گذشته 233 واحد کاهشی معادل 7 درصد دارد. تعداد اعضا کاهشی معادل 6درصد وتعداد فرصت شغلی کاهشی معادل 33 درصد را به همراه دارند.

*مقایسه عملکرد ماه خرداد 98 نسبت به خرداد 97

تعداد تعاونی های ثبت شده در خرداد ماه سال جاری 217 واحد در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 360 واحد کاهشی معادل 40 درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضا کاهشی معادل 31درصد و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل 45 درصد به هرماه دارد.

 انتهای پیام/

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار