پیدا شدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز-عکس انواع میوه - عکس انواع میوه

پیدا شدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز-عکس انواع میوه


گروه عکس الف،   3980416153

به دنبال خاکبرداری یک پروژه عمرانی و نشست زمین در کوچه والمان تبریز، نشانه هایی از بافت قدیمی این شهر تاریخی از دل خاک نمایان شد./ عکس از مهر

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار