گشتی در بازار خودروهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی/ جدول نرخ و مدل-عکس انواع میوه - عکس انواع میوه

گشتی در بازار خودروهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی/ جدول نرخ و مدل-عکس انواع میوه

گشتی در بازار خودروهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی/ جدول نرخ و مدل

اقتصاد آنلاین نوشت: آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی تیرماه ۹۸ است که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار